Śląskie hospicjum – najlepsza opieka dla chorych

Kres życia nigdy nie jest wyczekiwany. Osoby umierające często nie mogą poradzić sobie z nieubłaganym końcem – jest to straszne wydarzenie tak samo dla nich, jak i otaczającej ich rodziny. Jeżeli ciężko chorują, a każdy dzień wiąże się z cierpieniem, trzeba wziąć pod uwagę umieszczenie pacjenta w hospicjum.

Hospicjum jest to instytucja, która zajmuje się opieką nad osobami znajdującymi się w terminalnym etapie choroby. Pierwsze hospicjum (serwis Hospicjum Św. Franciszka z Katowic zapraszamy-przejdź na naszą stronę to łącze) było założone w Londynie. To je właśnie biorą za wzór we współczesnych czasach jednostki działające na całym świecie. Czym jest – krańcowe stadium choroby? Jest to stan,

szpital czy hospicjum domowe

Autor: stephen bowler
Źródło: http://www.flickr.com

w którym nie istnieją już sposobności leczenia chorego, ale można zminimalizować jego cierpienie przez łagodzenie bólu, wsparcie psychiczne i duchowe, jak również starania w redukowaniu uciążliwych objawów dolegliwości. Dzięki świadczonej opiece chorzy mają zagwarantowaną najlepszą pomoc, która pozwala im godnie przeżyć ostatnie momenty życia. W ośrodku pracują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pracownicy z opieki socjalnej, duchowni, rehabilitanci oraz wolontariusze bezpłatnie pomagający pacjentom. Wsparcie jest zależne od osobistych potrzeb pacjentów – jedni oczekują rozmowy, inni pomocy w prostych fizjologicznych czynnościach. Najważniejsze to słuchać oraz starać się robić wszystko, co jest możliwe, aby choć odrobinę ulżyć w często niewyobrażalnych cierpieniach takich ludzi.

Wyróżnia się hospicja domowe i hospicjum stacjonarne. Decydując się na hospicjum domowe, ekipa hospicyjna zajmuje się pacjentem w domu, zaś hospicjum stacjonarne przeznaczone jest przede wszystkim dla ludzi samotnych albo pacjentów w stanie nie zezwalającym im pozostać w domu. W celu przyjęcia do placówki stacjonarnej wymagane jest skierowanie od doktora. W drugim przypadku wystarczy wola samych chorych, ich rodziny bądź innej osoby, która widzi, iż taka opieka jest niezbędna. Jeżeli wybrana instytucja ma umowę z NFZ, chory nie ponosi wówczas żadnych wydatków.
Dzięki hospicjom chory ma szansę na otrzymanie najlepszej opieki oraz wsparcie duchowe. Nie jest traktowany jako następny chory, ale osoba, która oczekuje jedynie zrozumienia oraz odrobiny ciepła. Ciągła opieka ekipy kompetentnych pracowników i obecność bliskich pomaga w tym ostatnim etapie życia.