Kto może studiować pielęgniarstwo i czy jest to trudny wydział studiów?

Każda osoba, która pragnie w swojej pracy zarobkowej nieść pomoc innym ludziom, może wybrać odpowiedni kierunek szkoły wyższej. Na tym wydziale studenci uczą się wielu przedmiotów.

Są to np. fizjologia, patologia, farmakologia czy mikrobiologia.
zdrowe śniadanie

Autor: AnnieAnniePancake
Źródło: http://www.flickr.com
Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo przewidziane są dla osób, które swoją przyszłość chcą związać z zawodem pielęgniarki. Abiturient po ukończeniu szkoły wyższej otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Da jemu on okazję do uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz do zaczęcia studiów magisterskich. Umiejętności uzyskane przez absolwenta są uznawane w państwach Unii Europejskiej oraz przygotowują go do pielęgnowania osoby chorej lub niepełnosprawnej, wykonywania badań diagnostycznych i do nawiązywania współpracy w placówkach opieki zdrowotnej.
Nauczanie na takim kierunku szkoły wyższej odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Prowadzone te lekcje są przez wykwalifikowaną załogę naukowo-dydaktyczną. Uczelnie zazwyczaj dysponują dobrze wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie słuchacze szkół wyższych mogą nabywać oraz udoskonalać swe umiejętności zawodowe.

Jeśli ciekawi Cię przedstawiany tekst, odszukaj witrynę, która przedstawia podobne wątki, także będą z pewnością interesujące.

Zajęcia praktyczne studenci odbywają w uznawanych zakładach zdrowotnych i dzięki temu studenci zapoznają się z działalnością w zawodzie. Studenci na tym kierunku powinni zaliczyć 275 godzin nauki podstaw pielęgniarstwa i 75 h z podstawowej opieki zdrowotnej. Poza tym na tego typu studiach, studenci uczą się dietetyki. Zapoznają również zagadnienia w zakresie chorób wewnętrznych oraz pielęgniarstwa internistycznego.

Żeby zgłębić wiedzę na przedstawiany temat obejrzyj stronę (https://okulus.pl/), która ma ciekawe informacje na ten temat – trzeba tylko kliknąć.

Uczą się ponadto pediatrii oraz pielęgniarstwa pediatrycznego i chirurgii oraz pielęgniarstwa chirurgicznego.

Pielęgniarstwo to nie jest kierunek prosty oraz żąda od swoich studentów dużo zaangażowania oraz konsekwencji. Perspektywa pokaże, że wybór wydziału był jednak celny, a wykonywanie tego zawodu daje dużo zadowolenia