Dzień: 20 lipca 2021

Jakie wymogi musi spełniać każdy gabinet lekarski? Jakie są najważniejsze wytyczne?

Pomieszczenia, jakie przeznaczone są na gabinet lekarza, jak również te służące po prostu do opieki zdrowotnej muszą spełniać pewne wymagania sanitarne, ale również lokalowe. Z powodu ich specyfiki i przeznaczenia, muszą charakteryzować się na pewno wysokim poziomem higieny. Podstawowe wymagania dla tego rodzaju nieruchomości użytkowych, jakie są przeznaczone na gabinety funkcjonujące w ramach NZOZ zawarte są w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku jeśli chodzi o wymagania, którym muszą odpowiadać pod kątem wyposażenia i sanitarnym różnorodne pomieszczenia oraz urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.